NIERUCHOMOŚCI

Głowacka & Łozowski Cooperation

W zakresie zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami nasza  pomoc prawna obejmuje w szczególności:


 • reprezentowanie Klientów  w sporach sądowych dotyczących nieruchomości,
 • reprezentowanie w negocjacjach dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz udział  przy czynnościach prawnych z udziałem Notariusza,
 • opiniowanie umów dotyczących nieruchomości,
 • opiniowanie oraz sporządzenie projektu umowy w zakresie zastępczego spełnia świadczenia z tytułu zachowku  poprzez przeniesienie własności nieruchomości,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości przed ich zakupem, sprawdzanie czy nie są obciążone prawami  ustanowionymi  na rzecz osób trzecich, 
 • ustalanie numeru Księgi Wieczystej nieruchomości, 
 • podjęcie czynności prawnych mających na celu zniesienie współwłasności nieruchomości, sporządzanie wniosków i pism procesowych, reprezentowanie przed sądem, 
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach działu spadku, których przedmiotem jest nieruchomość, 
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia,
 • czynności  mające na celu  przeprowadzenie skutecznej eksmisji, lub ochrony przed eksmisją,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów najmu lokalu, 
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących najmu okazjonalnego,
 • pomoc w sprawach dotyczących odwołania darowizny nieruchomości, służebności, umowy dożywocia.

Nieruchomości

zapraszamy do kontaktu

Wiedza i doświadczenie to  optymalne wsparcie.

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne