NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Głowacka & Łozowski Cooperation

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią świadczy usługi prawne w zakresie ochrony przedsiębiorców
przed nieuczciwymi praktykami ich konkurentów, które godzą w prawidłowo funkcjonujące mechanizmy gospodarki wolnorynkowej, a tym samym naruszają wartości do których z całą stanowczością należy uczciwość kupiecka.

Poniższy katalog czynów nieuczciwej konkurencji ma charakter jedynie przykładowy, obejmuje on w szczególności :

  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • wprowadzające w błąd oznaczenie produktu,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • naśladownictwo produktów,
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy,
  • czyny niedozwolone w zakresie reklamy.

Doświadczenie wskazuje, iż wiedza i świadomość przedsiębiorców co do możliwości dochodzenia należnych roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów jest obecnie znikoma, aczkolwiek dynamicznie
zmieniająca się gospodarka i duża konkurencja na danym rynku winna zmobilizować podmioty gospodarcze do stanowczej reakcji na zachodzące nieprawidłowości.

Nieuczciwa konkurencja

zapraszamy do kontaktu

Gdy liczą się uczciwe zasady w biznesie

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne