Kancelaria Prawna Łozowscy - adwokat i radca prawny

Kancelaria adwokacko - radcowska w Nakle nad Notecią oraz w Bydgoszczy

radca prawny
530690189

Nieuczciwa konkurencja

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią świadczy usługi prawne w zakresie ochrony przedsiębiorców
przed nieuczciwymi praktykami ich konkurentów, które godzą w prawidłowo funkcjonujące mechanizmy gospodarki wolnorynkowej, a tym samym naruszają wartości do których z całą stanowczością należy uczciwość kupiecka.

Poniższy katalog czynów nieuczciwej konkurencji ma charakter jedynie przykładowy, obejmuje on w
szczególności :

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
– wprowadzające w błąd oznaczenie produktu,
– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
– naśladownictwo produktów,
– rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy,
– czyny niedozwolone w zakresie reklamy.

Doświadczenie wskazuje, iż wiedza i świadomość przedsiębiorców co do możliwości dochodzenia należnych roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów jest obecnie znikoma, aczkolwiek dynamicznie
zmieniająca się gospodarka i duża konkurencja na danym rynku winna zmobilizować podmioty gospodarcze do stanowczej reakcji na zachodzące nieprawidłowości.

Gdy liczą się uczciwe zasady w biznesie…