OBSŁUGA PRAWNA

Głowacka & Łozowski Cooperation

Specyfika poszczególnych branż funkcjonujących na rynku wymaga bieżącego monitorowania aktów prawnych, publikacji i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się wprost do konkretnej działalności gospodarczej Mając na uwadze dynamicznie zmieniające się uregulowania prawne oferujemy przedsiębiorcom usługę prawną w postaci stałego doradztwa prawnego. Nawiązanie bliższych relacji biznesowych umożliwia poznanie danej działalności, również od strony technicznej. Wychodzimy z założenia, iż takie podejście zapewnia optymalną, komfortową współpracę pomiędzy Klientem a Nami.

Umowa o stałą obsługę prawną obejmuje w szczególności:

  •  konsultacje i porady prawne,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami, obsługa prawna transakcji oraz mających na celu osiągnięcie
    oczekiwanego rezultatu bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego,
  • sporządzanie i weryfikację umów,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych,
  •  podjęcie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności.

Obecnie, oferta skierowana jest do małych i mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Prawna obsługa przedsiębiorstw

zapraszamy do kontaktu

Gdy liczy się stałe wsparcie prawne.

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne