ODSZKODOWANIA

Głowacka & Łozowski Cooperation

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią oferuje pomoc prawną w zakresie roszczeń powstałych w wyniku takich zdarzeń jak:

  • wypadek komunikacyjny lub inny wypadek losowy –np. potknięcie na oblodzonych chodniku,
  • kradzież, pożar, zniszczenia lub uszkodzenia mienia – np. w sytuacji zalania mieszkania przez
    sąsiada, kradzież samochodu lub jego uszkodzenie,
  • odwołanie lotu,
  • odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela,
  • zaniżenie wysokości zaproponowanego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu likwidacji szkody,
  • niewłaściwe wykonanie usług turystycznych przez biura podróży.

Oczywistym jest, iż katalog stanów faktycznych wskazanych w powyższym zestawieniu, a które mogą mieć miejsce w życiu codziennym i w wyniku których możecie być Państwo osobami poszkodowanymi ma jedynie charakter przykładowy, dlatego też przedstawienie in concreto stanu faktycznego umożliwi podjęcie przez Kancelarię odpowiednich kroków prawnych mających na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Odszkodowania

zapraszamy do kontaktu

Homines plurimum hominibus et prosunt et obsunt

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne