PODZIAŁ MAJĄTKU

Głowacka & Łozowski Cooperation

Orzeczenie rozwodu to wielu przypadkach dopiero początek wojny pomiędzy byłymi małżonkami. Postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego może okazać się starciem, gdzie nie będzie miejsca na wspomnienia o miłych chwilach i dżentelmeńskie zasady. Warto zatem mieć na uwadze, iż tylko dobrze przygotowany plan działania, zgromadzenie dowodów oraz wiedza co do możliwości prawnych i ich skutków umożliwi osiągnięcie zakładanego rezultatu. Równe udziały w majątku wspólnym to zasada, jednakże przy spełnieniu określonych prawem warunków można otrzymać udział znacznie przewyższający połowę majątku wspólnego. Należy mieć na uwadze także rozliczenia z tytułu nakładów poniesionych w czasie trwania związku małżeńskiego i rozliczenia po ustaniu wspólności majątkowej. Spektrum stanów faktycznych jest ogromne i dopiero wszechstronna analiza sprawy oraz szeroka wiedza prawnicza w danej materii może umożliwić Klientowi komfortowe przejście przez procedurę i osiągniecie oczekiwanego rezultatu.

 Pomagamy, doradzamy i reprezentujemy w sądzie w sprawach o podział majątku wspólnego, rozliczania    nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na osobisty, nakładów  poniesionych na majątek wspólny po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nierównych udziałów w     majątku wspólnym, długów, 

 Sporządzamy wnioski o podział majątku wspólnego, inne pisma procesowe,

Podział majątku

zapraszamy do kontaktu

Wiedza, doświadczenie, dyskrecja.

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne