PRAWO CYWILNE

Głowacka & Łozowski Cooperation

Biuro Prawne w Nakle nad Notecią zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów wynikających na tle szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach prowadzonej praktyki reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania , w szczególności :

 • w sprawach o zapłatę,
 • w przypadku naruszenia dóbr osobistych, również w cyberprzestrzeni.

Sporządzamy i opiniujemy umowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umowy najmu,  najmu okazjonalnego,
 • sprzedaży,
 •  dzierżawy,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • o dzieło,
 • o świadczenie usług,
 • o roboty budowlane.
 • W przypadku sporów wynikających na tle zawartych kontraktów, o ile stan faktyczny na to zezwala, przeprowadzane są negocjacje, a w przypadku braku konsensusu między stronami reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym.

Prawo cywilne

zapraszamy do kontaktu

Wiedza i doświadczenie to optymalne wsparcie 

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne