PRAWO RODZINNE

Głowacka & Łozowski Cooperation

Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono m.in. stosunki małżeńskie oraz między rodzicami a dziećmi. Określa ponadto zasady przysposobienia, kurateli oraz opieki nad małoletnimi, a także kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Biuro Prawne w Nakle nad Notecią świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa rodzinnego obejmującą w szczególności porady prawne i reprezentowanie stron m.in.:

  • w postępowaniach o rozwód,
  • w postępowaniach o separację, 
  • w postępowaniach o zasądzenie alimentów, ich podwyższenie, obniżenie, uchylenie,
  • w postępowaniach w przedmiocie władzy rodzicielskiej i regulacji kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • w spawach w przedmiocie podziału majątku wspólnego.

Prawo rodzinne

zapraszamy do kontaktu

Merytoryczne wsparcie połączone z doświadczeniem.

ul. Długa 12/3
89-100 Nakło nad Notecią
Wysokiej jakości
rozwiązania prawne